Lupus ban đỏ hệ thống hay bệnh lupus ban đỏ là bệnh tự miễn, làm viêm mô liên kết và có thể tổn hại đến các cơ quan khác trong cơ thể. Vậy làm thế nào để có thể điều trị được căn bệnh này hay ngăn chặn những ảnh hưởng của bệnh với cơ thể?