Tuy là một căn bệnh phổ biến nhưng thực tế nhiều người vẫn chưa hiểu rõ bệnh vẩy nến là gì hay bệnh biểu hiện như thế nào? Đây là một bệnh da liễu. Cơ chế gây bệnh là do tự miễn, khi các tế bào miễn dịch nhận nhầm da là tác nhân gây hại và tấn công chúng.