Bác Ðoàn Bá Tụng (sinh năm 1942), ở số nhà 27 Chợ Ðường Cái, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, Hưng Yên thấy xuất hiện các triệu chứng viêm da cơ địa cách đây 2 năm. Khoảng thời gian đó, bác Tụng cảm thấy vô cùng phiền toái, ảnh hưởng đến sức khỏe.