Vảy nến thể đảo ngược là một thể đặc biệt của bệnh vảy nến với những đặc điểm xuất hiện là các mảng da đỏ xuất hiện ở vùng da nhạy cảm như nách, nếp ngấn dưới ngực hoặc ở háng. Vảy nến thể đảo ngược có mức độ nghiêm trọng khá phức tạp. Dạng phát bệnh nhẹ đ