Vẩy nến được phân nhiều loại khác nhau và mức độ ảnh hưởng của từng thể cũng khác nhau. Vậy các thể bệnh vẩy nến thường gặp là gì? Mời bạn xem câu trả lời cụ thể trong nội dung video này.