Bệnh vẩy nến là một căn bệnh tự miễn khá phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được bệnh có những thể, hay những biểu hiện như thế nào trên da. Video sau đây sẽ cho bạn biết điều đó!