Tùy theo từng loại bệnh mà các triệu chứng bệnh vẩy da sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung tất cả đều xuất hiện vẩy trên da. Video trên đây, chuyên gia Nguyễn Hoàng Liên và chuyên gia Lê Văn Nhân sẽ làm rõ cho bạn hiểu hơn về triệu chứng của từng bệnh vảy da.