Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Kim Bình: Chiến thắng vẩy nến sau gần 20 năm nhờ "trong uống - ngoài bôi". Mời bạn xem video trên đây.