Hiện nay, việc điều trị vảy nến nói chung và vảy nến thể mủ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn do nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định một cách rõ ràng. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có những phương pháp điều trị giúp kiểm soát triệu chứng bệnh.