Độ tuổi và giới tính liên quan như thế nào đến bệnh vảy nến? Chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn