Bệnh vẩy nến tuy chưa có thuốc điều trị khỏi nhưng có rất nhiều sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị. Việc lựa chọn sản phẩm nào cho phù hợp là yếu tố quan trọng giúp cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân. Video sau đây sẽ cho bạn biết nên dùng sản phẩm gì để cải thi