Hiện nay, việc điều trị vẩy nến còn gặp nhiều khó khăn do chưa thể tìm ra cách để chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được các triệu chứng vẩy nến, hạn chế sự phát triển của bệnh. Đó là những cách nào?