Tỉ lệ phát bệnh nặng hay nhẹ lại có liên quan mật thiết đến môi trường sinh hoạt, môi trường sống chung và rất nhiều yếu tố đi kèm khác.