Ở người bình thường, tế bào da sinh trưởng bình thường, tế bào da cũ chết đi và bong ra. Còn ở bệnh vẩy nến, quá trình này nhanh hơn gấp 10 lần so với người bình thường - khiến cho các lớp tế bào chưa kịp thay thế đã bong ra, tạo thành những đám vẩy trên d