Vảy nến là một bệnh da liễu mạn tính. Cơ chế gây bệnh là do tự miễn, khi các tế bào miễn dịch lympho nhận nhầm da là một cơ quan ngoại lai cần đào thải, do đó đây không phải là một bệnh lây nhiễm. Tuy nhiên, những thể bệnh vảy nến toàn thân nặng có thể gây